Ochrona środowiska

Produkty OKNOPLAST wytwarzane są w oparciu o zachowanie zgodności z założeniami ochrony środowiska. Priorytetową zasadą obowiązującą w naszych fabrykach jest prowadzenie działalności w sposób odpowiedzialny i bezpieczny. Troska o ochronę środowiska przejawia się w naszej dbałości o minimalizację oddziaływania prac wytwórczych na otoczenie, rozwijanie współpracy z jednostkami naukowymi, a także budowanie świadomości ekologicznej. W naszej Grupie obowiązują najwyższe światowe standardy oraz restrykcyjne przepisy, które umożliwiają zminimalizowanie ryzyka, związanego z charakterem prowadzonej działalności.