OKNOPLAST objął mecenat nad prestiżowym Konkursem dla Młodych Architektów.

OKNOPLAST objął mecenat nad IV edycją „Konkursu dla Młodych Architektów”, który był częścią procesu edukacyjnego realizowanego przez miesięcznik „Builder” w ramach projektu „Promujemy Polską Architekturę”. Celem Konkursu było wspieranie studentów wydziałów architektury oraz młodych architektów w ich twórczym, zawodowym rozwoju. W ramach Dni Młodego Architekta, będących częścią konkursu, firma przybliżyła filozofię Grupy OKNOPLAST i przedstawiła w szczegółach swoje bogate portfolio produktowe. Poprzez tego typu działania OKNOPLAST pragnie edukować i inspirować architektów do uczestniczenia w rozwoju okien i drzwi, które są niezbędnym elementem projektowania budynków.