Produkcja Eco

Grupa OKNOPLAST dysponuje własnym zapleczem badawczym, współpracuje również z zewnętrznymi jednostkami badawczymi, ośrodkami akademickimi w kraju i za granicą. Dzięki temu z łatwością udoskonala posiadane technologie, podnosząc tym samym jakość oferowanych produktów oraz usług.

Nieustannie wdrażamy nowe rozwiązania i materiały, które gwarantują, że produkty są bezpieczniejsze i bardziej przyjazne środowisku. Zapobiegamy zanieczyszczeniom, dążymy do stałej poprawy stanu środowiska, a także podnosimy świadomość pracowników oraz angażowanie ich w inicjatywy proekologiczne. Nasz nowoczesny park maszynowy pozwala na oszczędność surowców, redukcję energooszczędności oraz zmniejszenia oddziaływania na otoczenie.