DOKUMENTY KORPORACYJNE

Plan połączenia spółki OKNOPLAST spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Ochmanowie ze spółką OKNOPLAST RETAIL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie