Home Pressroom Jak efektywnie zarządzać pracownikami, aby czuli się zaangażowani?

Pressroom

Jak efektywnie zarządzać pracownikami, aby czuli się zaangażowani?


opublikowane 05 gru 2016

4 minuty

Grupa OKNOPLAST, czołowy europejski producent okien PVC, wraz z nową strategią firmy wprowadza także innowacyjne rozwiązania związane z zarządzaniem oraz podejściem do pracowników. Reprezentanci OKNOPLAST – Joanna Jeziorowska, Dyrektor Personalny oraz Grzegorz Rutkowski, Dyrektor Zarządzający, przedstawili nową politykę zarządzania podczas Kongresu Kadry, który odbył się w listopadzie 2016 w Warszawie.

 Na konferencji Kongresu Kadry spotkali się menedżerowie i specjaliści personalni z największych polskich firm oraz przedstawicielstw zagranicznych. Prelegenci kongresu dyskutowali o przyszłości, jaka czeka współczesne modele zarządzania biznesem i ludźmi w kontekście kryzysu wartości oraz modeli zarządzania. Joanna Jeziorowska oraz Grzegorz Rutkowski, reprezentujący Grupę OKNOPLAST postarali się odpowiedzieć na pytanie, które było jednocześnie hasłem przewodnim kongresu: Pracować inaczej! Ale jak?

Sytuacja wyjściowa

W 2015 roku OKNOPLAST przeprowadził badanie zaangażowania pracowników – mówi Joanna Jeziorowska, Dyrektor Personalny OKNOPLAST – Z badań otrzymaliśmy jednoznaczną odpowiedź, że pomimo zadowolenia z miejsca pracy, pracownicy nie czują się zaangażowani. W organizacji zdajemy sobie sprawę, że ma to bezpośredni wpływ na wyniki firmy, dlatego też postanowiliśmy wprowadzić szereg zmian, które miały na celu stworzenie  angażującego środowiska pracy, a co za tym idzie zwiększenie zaangażowania pracowników.

Misja, wizja i strategia organizacji 2020

Na początku 2016 r. OKNOPLAST rozpoczął proces wdrożenia nowej misji, wizji i strategii organizacji 2020. Wizja firmy zakładała, że oferując odważne i niezawodne rozwiązania, będzie ona globalnym liderem w kreowaniu przestrzeni dla klientów, pracowników oraz partnerów.

Pracownicy, partnerzy i klienci to słowa najważniejsze w naszej wizji. Możemy bowiem wymyślić najgenialniejsze rozwiązania, ale bez zaangażowania naszych ludzi i partnerów nie będzie możliwa ich realizacja. Jeżeli te rozwiązania nie będą odpowiadać na potrzeby klientów i nie będą dostarczać im właściwego customer experience to cała praca i wysiłek idą na marne. Dlatego równie ważne jest stworzenie przestrzeni dla pracowników, partnerów ale przede wszystkim klientów – przestrzeni do rozwoju, do samorealizacji, do bycia dumnym z uczestnictwa w wizji OKNOPLAST i do realizacji osobistych ambicji i sukcesów – tłumaczy Joanna Jeziorowska, Dyrektor Personalny OKNOPLAST. Natomiast kluczowe dla naszej organizacji wartości to szacunek, drużyna, odwaga i skuteczność. To właśnie w oparciu o te wartości chcemy się cały czas rozwijać.

OKNOPLAST opracował także proces „Management by Objectives” (MBO), który jest narzędziem do realizacji strategii oraz rozwoju organizacji.

Inicjatywa jest innowacyjna na tle tradycyjnych projektów MBO, ponieważ oprócz realizacji twardych celów, opracowaliśmy i wdrożyliśmy także wartości OKNOPLAST oraz role managerskie. Dlatego też zdecydowaliśmy się prowadzić indywidualne rozmowy z każdym pracownikiem o wartościach, zarówno w obszarze  mocnych stron, jak i obszarów do rozwoju – tłumaczy Grzegorz Rutkowski, Dyrektor Zarządzający Grupy OKNOPLAST – Również Rola Menedżera jako osoby, która jest trenerem mistrzowskiej drużyny , widzi całość, patrzy oczami klienta i ciągle doskonali proces, jest niezbędna do osiągniecia sukcesu firmy. Cały proces rozmowy i oceny zwieńczony jest Indywidualnym Planem Rozwoju, ponieważ wierzymy, ze każdy pracownik w OKNOPLAST jest częścią sukcesu firmowego, a jego rozwój to rozwój organizacji.

Bardzo ważnym elementem strategii firmy jest komunikacja w organizacji. Każdy pracownik firmy powinien być w stanie jasno zdefiniować najważniejsze cele firmy. Dlatego też, komunikacja wewnątrz przedsiębiorstwa prowadzona jest wielotorowo: poprzez spotkania z zespołami, na których określane i podsumowywane  są cele strategiczne i  zespołowe, nowy intranet, tablice informacyjne, a także newslettery. Zależy nam, aby informacja o realizacji strategii, o sukcesach i porażkach dotarła do każdego pracownika.

Rozwój pracowników kluczem do sukcesu

W Grupie OKNOPLAST rok 2016 upłynął pod znakiem nowych programów rozwojowych. Firma wdrożyła programy dla pracowników na wszystkich szczeblach. Dyrektorzy i kadra menedżerska rozwija swoje kompetencje przywódcze na obligatoryjnych warsztatach Angażujący Lider. Dla młodych stażem kierowników przeznaczony jest tzw. First Step Manager, czyli program dla początkujących menedżerów i ludzi z potencjałem. Eksperci w organizacji objęci są programem Ekspert, który rozwija w obszarach zarządzania zmianą, optymalizacji procesów, zarządzania projektami. Powołano również grupę trenerów wewnętrznych, odpowiedzialnych głównie za wdrażanie i rozwój standardów.  Dodatkowo kadra produkcyjna szlifuje swoje umiejętności w programie opracowanym specjalnie dla niej, w formie tzw. piguł umiejętności.

Procesów rozwojowych nie traktujemy jako system motywacyjny. Rozwój kompetencji pracowników wpływa na realizację strategii i celów organizacji, bez wykwalifikowanych  pracowników firma nie będzie rozwijać się w zadawalającym tempie – tłumaczy Joanna Jeziorowska – Wszystkie programy rozwojowe są spięte klamrą zarządzania wiedzą w organizacji i dzielenia się wiedzą. Zarządzamy też całą polityką wynagrodzeń oraz benefitów w firmie. Pracujemy nad uproszczonym systemem kompetencji w organizacji.

Nowa polityka wynagrodzeń

W związku z wprowadzeniem nowej misji, wizji oraz strategii OKNOPLAST zdecydował się także na zmianę polityki wynagrodzeń. System wynagrodzenia jest bardziej transparentny, ustandaryzowany i sprzyjający rozwojowi. Dużym wyzwaniem była zmiana systemy wynagradzania na produkcji, projekt trwał kilka miesięcy. Teraz każdy pracownik jest w stanie bez problemów sprawdzić i policzyć, jaką pensję otrzyma w danym miesiącu oraz jaki ma wpływ na wydajność czy jakość. Zasady premii są jasne i czytelne – tłumaczy Joanna Jeziorowska, Dyrektor Personalny OKNOPLAST.

Wszyscy pracownicy firmy są zatrudnieni na umowach o pracę. Oprócz tego w niewielkim obszarze firma korzysta z usług agencji pracy tymczasowej. Co więcej OKNOPLAST zdecydował się wzmocnienie procesu benefitów – pracownicy dostają prywatną opiekę zdrowotną, mają możliwość korzystania z karty fitnesowej, dofinansowania dojazdu do domu busem wynajętym przez firmę.

Każdy ma możliwość skorzystania z darmowego automatu z napojami i kanapkami. Mogą też korzystać z kart przedpłaconych, imprez wewnętrznych w organizacji. Firma wspiera także rozwój indywidualnych pasji pracowników, np. sportowych oraz dba o atmosferę w pracy, by było to miejsce do którego pracownicy chcą przychodzić.

W tym roku wprowadziliśmy także system poleceń. Dzięki temu gratyfikujemy pracowników, którzy zarekomendowali specjalistów do pracy w naszej firmie. Z danych wynika, że aż 60% pracowników na nowe stanowiska pochodzi z rekrutacji wewnętrznej – mówi Grzegorz Rutkowski, Dyrektor Zarządzający OKNOPLAST. Co najważniejsze cały czas pracujemy nad nowymi rozwiązaniami w zakresie zarządzania firmą oraz HR. Jesteśmy świadomi, że wszystkie procesy i rozwiązania powinny być stale ulepszane, abyśmy mogli się rozwijać jako firma.

To tylko część  elementów strategii HR 360 stopni, która ma  na celu wspierać strategię OKNOPLAST 2020 i budować angażujące środowisko pracy.