Home Pressroom OKNOPLAST doceniony nagrodą Deloitte „Best Managed Companies Poland 2022”

Pressroom

OKNOPLAST doceniony nagrodą Deloitte „Best Managed Companies Poland 2022”


opublikowane 30 cze 2022

2 minuty

OKNOPLAST otrzymał tytuł „Best Managed Companies Poland 2022” przyznawany w rankingu polskim firmom, które osiągają doskonałe wyniki, dzięki najlepszym standardom zarządzania. Otrzymana nagroda to uznanie dla naszej kultury organizacyjnej, strategii i innowacyjności oraz potwierdzenie przynależności do światowej czołówki przedsiębiorstw.

Tytuł „Best Managed Companies Poland 2022” jest wyjątkowo cenny dla firm, ponieważ o jego przyznaniu decydują surowe i wieloaspektowe kryteria. Niezależne jury, powołane przez organizatora rankingu firmę Deloitte, szczegółowo i wnikliwie analizuje firmy, weryfikując ich całościowe podejście do prowadzenia biznesu.

Przedsiębiorstwa są oceniane nie tylko pod kątem osiąganych wyników finansowych, lecz także przez pryzmat kultury organizacyjnej, ładu korporacyjnego, innowacji oraz umiejętność adaptacji do zmieniających się warunków zewnętrznych w odniesieniu do najlepszych praktyk zarządczych stosowanych w prywatnych firmach na całym świecie.

– To wyróżnienie jest dla nas szczególnie ważne ze względu na kompleksowość oceny, jakiej marka OKNOPLAST została poddana – mówi Mikołaj Placek, Prezes Grupy OKNOPLAST. Kapituła konkursu doceniła naszą strategię, zasoby i podejście do zarządzania nimi, kulturę i zaangażowanie naszej firmy, a także nadzór właścicielski i zarządzanie finansami. W każdej z tych kategorii wykazaliśmy się innowacyjnością i udowodniliśmy, że nasz model zarządzania jest skuteczny i odzwierciedla globalne trendy – dodaje Prezes Grupy OKNOPLAST.

Kryteria, według których oceniane są firmy, jednocześnie dotykają obszarów pokazujących, jak przedsiębiorstwa odpowiedziały na wyzwania, które przynosi wymagająca współczesność. Rosnące tempo zmian, zarówno w sferze technologicznej, jak i socjologicznej, do tego nasilenie niespodziewanych globalnych wydarzeń, takich jak pandemia, zmiany klimatyczne czy kryzysy gospodarcze, na zawsze zmieniły świat.

– Funkcjonujemy w nowej rzeczywistości, w której rządzi zmienność, niepewność, złożoność i niejednoznaczność – podkreśla Mikołaj Placek. To wymaga od biznesu odwagi, budowania elastycznych strategii, a od liderów umiejętności osiągania celów w zmiennych warunkach. Pod tym kątem od lat rozwijamy kompetencje naszych pracowników. Cieszymy się, że nasze zaangażowanie w rozwój zespołów i talentów kadry Grupy OKNOPLAST zostały doceniony w tak wymagającym konkursie – mówi Prezes Grupy OKNOPLAST.

Warto zauważyć, że tytuł „Best Managed Companies Poland 2022” to kolejna nagroda przyznana Grupie OKNOPLAST za dokonania w obszarze zarządzania, jaką doceniono firmę w bieżącym roku. W lutym OKNOPLAST otrzymał tytuł „Diament Forbesa 2022”, przyznany w kategorii firm o największym wzroście wartości przedsiębiorstwa w Polsce w ciągu ostatnich trzech lat. Czerwiec przyniósł Grupie dwie nagrody w Rankingu Budowlana Marka Roku 2022 organizowanym przez ASM, Centrum Badań i Analiz Rynku: tytuł „Złotego Championa”, przyznawany markom szczególnie cenionym przez wykonawców oraz indywidualną, „Marketer XXI wieku 2022” dla Dyrektor Marketingu OKNOPLAST, Magdaleny Cedro-Czubaj, za wybitne osiągnięcia w zakresie marketingu oraz strategii produktowej.

Nagrody „Best Managed Companiest Poland 2022” są przyznawane w rankingu Best Managed Companies, autorskim plebiscycie stworzonym w 1993 roku przez firmę doradczą Deloitte. Ranking funkcjonuje w 41 krajach świata, w tym roku odbyła się jego pierwsza polska edycja.