Home Pressroom OKNOPLAST wspiera ogólnopolską kampanię społeczną „Stop kulturze marnotrawienia”

Pressroom

OKNOPLAST wspiera ogólnopolską kampanię społeczną „Stop kulturze marnotrawienia”


opublikowane 21 lut 2017

3 minuty

17 lutego 2017 roku na Wydziale Biotechnologii i Ogrodnictwa Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie odbyła się inauguracja wyjątkowej kampanii społecznej „Stop the culture of waste” – „Stop kulturze marnotrawienia” wspierającej ekologiczny tryb życia wśród młodzieży oraz podnosząca ich poziom zaangażowania społecznego. Projekt realizowany przez Fundację The Bridge, wspiera Grupa OKNOPLAST. Ambasadorką kampanii została Małgorzata Kożuchowska.

Akcja jest częścią programu „Edukacja Oknem na Świat” –międzynarodowego projektu realizowanego przez Fundację The Bridge, którego celem jest przybliżenie młodzieży tematyki globalnych zjawisk oraz wyzwań: środowiskowych, społecznych i ekonomicznych, z jednoczesnym zrozumieniem ich wpływu na polskie realia. Jednym z nich jest problem właściwej segregacji odpadów – fundacja zachęca młodzież oraz inne podmioty do zbiórek surowców wtórnych.

„Strawne” podanie młodzieży wiedzy na temat światowych trendów, kształtujących krajobraz gospodarczy i społeczny stanowi ABC naszych działań. Dzisiejsza edukacja winna adresować te zagadnienia. Zrozumienie przez młodych ludzi toczących się globalnych procesów daje im przewagę na obecnym konkurencyjnym (międzynarodowym) rynku pracy – wyjaśnia Margo Koniuszewski,  Prezes Fundacji The Bridge.

Celem kampanii „Stop kulturze marnotrawienia” jest popularyzacja zagadnienia ‘circular economy’, czyli ekonomii innowacyjnej przetwarzającej odpady. W ramach akcji młodzież, osoby indywidualne, szkoły, uniwersytety, instytucje publiczne i firmy do 30 listopada będą zbierać makulaturę, z której dochód przeznaczony zostanie na zakup książek kanadyjskiej pisarki Arlette Cousture o Polakach i Polsce – ‘Ces enfants d’ailleurs’. Ukaże się ona po raz pierwszy na polskim rynku podczas październikowych Targów Książki w Krakowie. Jest to jedna z najwybitniejszych i zarazem najpopularniejszych kanadyjskich powieści, promujących Polskę w Kanadzie, która została z sukcesem zaadoptowana na serial telewizyjny. Książki zostaną przekazane do bibliotek miejskich w 314 powiatach, by zapewnić dostęp do powieści tym, którzy nie będą mogli sobie na nią pozwolić. Kampanię społeczną „Stop kulturze marnotrawienia” wspiera Grupa OKNOPLAST, czołowy europejski producent okien PVC.

Jesteśmy dumni z tego, że ponownie możemy zaangażować się w działania Fundacji the Bridge, wspierające tak ważny temat jakim jest ekologiczny tryb życia wśród młodzieży – mówi Mikołaj Placek, Prezes Grupy OKNOPLAST – Zrównoważony rozwój to idea, która przyświeca nam na każdym etapie naszej działalności. W Grupie OKNOPLAST realizujemy działania mające na celu optymalizację zużycia i odzyskiwania surowców, dlatego z chęcią włączymy się w zbiórkę surowców wtórnych. Produkujemy także energooszczędne okna, które są kluczowym elementem w poprawie efektywności energetycznej budynków.

Inauguracja kampanii “Stop kulturze marnotrawienia”

17 lutego 2017 r. podczas inauguracji kampanii „Stop kulturze marnotrawienia” odbyły się wykłady, które miały na celu przekonanie młodzieży, że zachowania proekologiczne pomagają w ochronie środowiska. Dr Iwona Domagała-Świątkiewicz  zachęcała do refleksji, gdzie trafiają odpady (w tym naturalne), które wytwarzamy każdego dnia i uświadamiała jak ważny jest recykling oraz kompostowanie. W inauguracji wzięło udział 200 młodych liderów z 12 krakowskich gimnazjów, którzy zainicjowali zbiórkę makulatury.

Kampania trwa do 31 listopada 2017 roku. Patronat honorowy nad kampanią objęła  Ambasada Kanady w Polsce.

OKNOPLAST regularnie angażuje się w akcje społeczne

Podkrakowskie przedsiębiorstwo od początku swojej działalności wspiera różne projekty społeczno-edukacyjne. Firma zwraca uwagę m.in. na inicjatywy, które szerzą wiedzę na temat wyzwań środowiskowych czy kulturowych.

Działalność charytatywna i społeczno-kulturalna Grupy OKNOPLAST jest naturalnym następstwem rozwoju firmy oraz poczucia odpowiedzialności za społeczność, w której przedsiębiorstwo funkcjonuje – tłumaczy Mikołaj Placek, Prezes Grupy OKNOPLAST.

O książce ‘Ces enfants d’ailleurs’:

Książka „Ces enfants d’ailleurs’ jest jedną z najwybitniejszych i zarazem najpopularniejszych kanadyjskich powieści, promujących Polskę w Kanadzie. Nie przypadkowo zostanie wydana po raz pierwszy w Polsce w 2017 roku,, na który to przypada podwójny jubileusz: 75-lecie podpisana relacji dyplomatycznych pomiędzy Polską i Kanadą oraz 150-te urodziny Konfederacji Kanadyjskiej.

Książka opowiada o losach osieroconej trójki rodzeństwa – rodziny inteligenckiej z Krakowa, która po przejściach II wojny światowej buduje nowe życie za oceanem oraz odnajduje się w nowej kulturze. Jest to historyczna, realistyczna saga rodzinna, w której łatwo odnaleźć analogię do współczesności – polskiej emigracji naszych czasów.

2017_02_17_tbf_32

2017_02_17_tbf_69

2017_02_17_tbf_57 2