Home Polityka prywatności

Polityka prywatności

I. Wprowadzenie

Oknoplast Sp. z o.o. z siedzibą w Ochmanowie przykłada bardzo dużą wagę do ochrony prywatności wszystkich osób, których dane przetwarzamy w związku z prowadzoną przez nas działalnością.

W tym dokumencie („Polityka Prywatności”) chcemy przedstawić Państwu najważniejsze informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • osób odwiedzających serwis internetowy prowadzony pod adresem oknoplast.com.pl lub nasze media społecznościowe;
 • osób, które zawierają umowy z naszymi partnerami handlowymi lub są zainteresowane naszymi produktami;
 • przedstawicieli i pracowników naszych partnerów handlowych lub kontrahentów,
 • osób kontaktujących się z nami;
 • osób odwiedzających naszą siedzibę;
 • kandydatów do pracy.

Dokładamy starań, aby przekazane Państwu informacje były zgodne z wymogami przejrzystości określonymi w przepisach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Wspomniany akt prawny będziemy określać dalej za pomocą skrótu „RODO”. Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek zastrzeżenia dotyczące formy lub czytelności Polityki Prywatności, zachęcamy do kontaktu i przekazania nam uwag.

II. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Oknoplast Sp. z o.o. z siedzibą w Ochmanowie, Ochmanów 117, 32-003 Podłęże (dalej: „my”, „Administrator” lub „Oknoplast”).

III. Kontakt

Kontakt z nami jest możliwy:

 • w formie elektronicznej za pomocą adresu e-mail: biuro@oknoplast.com.pl
 • w formie tradycyjnej korespondencji przesłanej na nasz adres: Oknoplast Sp. z o.o., Ochmanów 117, 32-003 Podłęże.
 • W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt na adres e-mail: privacy@oknoplast.com.pl

IV. Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Serwis internetowy i profile społecznościowe

W związku z korzystaniem przez Państwa z serwisu internetowego zbieramy dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje o Państwa aktywności w serwisie.

Przykładowo:

 • Jeżeli korzystają Państwo z formularza kontaktowego zbieramy informacje o Państwa imieniu, nazwisku, danych kontaktowych oraz treści zgłoszenia.
 • Jeżeli poruszają się Państwo po naszym serwisie zbieramy informacje zapisane w plikach cookie lub logach systemowych, a także informacje o adresie IP użytkownika, czasie spędzonym na stronie oraz o interakcjach z treściami zamieszczonymi w serwisie.

W ramach funkcjonowania naszych profili w mediach społecznościowych zbieramy informacje dotyczące Państwa aktywności w ramach określonego portalu internetowego w związku z naszą stroną/profilem firmowym (np. kliknięcia „Lubię to”, publikowane posty, komentarze, wiadomości wysyłane w ramach wewnętrznych komunikatorów).

Funkcjonowanie sieci dystrybucji

W związku z funkcjonowaniem naszej sieci dystrybucji zbieramy i przetwarzamy dane osób, które zawarły z naszymi partnerami handlowymi umowę związaną z naszymi produktami lub są zainteresowane naszymi produktami i w tym celu skontaktowały się z wybranym partnerem handlowym.

W ramach działania naszej sieci dystrybucji zbieramy informacje w postaci: danych kontaktowych, informacji o przedmiocie umowy oraz terminie jej wykonania, informacji o szczegółach dostawy lub montażu, informacji związanych z wykonaniem umowy lub obsługą potencjalnego klienta w związku z zapytaniem o ofertę związaną z naszymi produktami.

Ponadto, w ramach działań polegających na monitorowaniu jakości obsługi naszych Klientów zbieramy i przetwarzamy informacje przekazywane w ramach ankiet badania satysfakcji z realizacji umowy przez partnera handlowego.

Współpraca biznesowa

W ramach współpracy biznesowej zbieramy i przetwarzamy dane osobowe przedsiębiorców będących naszymi partnerami biznesowymi, a także przedstawicieli lub pracowników naszych partnerów biznesowych działających w formie spółek (w tym partnerów handlowych działających w ramach naszej sieci dystrybucji) lub podmiotów zainteresowanych taką współpracą. Zakres gromadzonych danych jest uzależniony od rodzaju współpracy. Zwykle gromadzimy podstawowe informacje takie jak: dane kontaktowe, informacje o prowadzonej działalności, informacje o miejscu zatrudnienia/reprezentowanym podmiocie, informacje związane z prowadzoną korespondencją, a także zawarciem i wykonaniem umowy.

Wizyty w naszej siedzibie

W związku z wizytami w naszej siedzibie gromadzimy informacje związane z Państwa imieniem i nazwiskiem, szczegółami wizyty oraz danymi zapisanymi na nagraniach wideo w ramach naszego systemu monitoringu wizyjnego.

Zakup produktów lub usług w siedzibie Oknoplast

W przypadku zakupienia produktów lub usług bezpośrednio od Oknoplast przetwarzamy Państwa dane w zakresie niezbędnym do wykonania zawartej umowy. W związku z zawarciem umowy przetwarzamy Państwa dane również w celach uzasadnionych naszym prawnie uzasadnionym interesem polegającym na m.in. monitorowaniu jakości obsługi naszych Klientów w ramach ankiet badania satysfakcji z realizacji umowy.

Rekrutacja

W związku z procesami rekrutacyjnymi przetwarzamy informacje niezbędne do zawarcia umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej. W procesie rekrutacji możemy żądać podania danych wymaganych przepisami wynikającymi z aktualnych przepisów (art. 221 Kodeksu pracy). W trakcie rekrutacji mogą zdecydować się Państwo na dobrowolne podanie nam innych informacji.

V. Pliki cookie oraz podobna technologia

Nasze serwisy wykorzystują pliki cookies. Więcej o plikach cookies i o zasadach korzystania z nich przeczytasz w Polityce Cookies

VI. Źródła pochodzenia danych osobowych

W przypadku, w których nie zbieramy danych osobowych bezpośrednio od Państwa pozyskujemy je:

od naszych partnerów handlowych, z którymi zawieracie Państwo umowy związane z produktami marki Oknoplast;

w przypadku współpracy B2B z publicznie dostępnych źródeł, takich jak: strony Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, stron internetowych, innych publicznie dostępnych rejestrów;

od Państwa przedstawicieli lub reprezentantów, jeśli kontaktują się z nami w Państwa imieniu.

VII. Cele i podstawa przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe przetwarzamy w różnych celach i na różnych podstawach prawnych, które opisujemy poniżej:

Przetwarzanie danych w ramach serwisu internetowego

Świadczenie usług on-line. Państwa dane przetwarzamy w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania poszczególnych funkcjonalności i treści zamieszczonych w serwisie. Podstawą przetwarzania danych jest w tym przypadku niezbędność do wykonania umowy i świadczenia usług elektronicznych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

 • Marketing. Państwa dane osobowe są wykorzystywane w celach marketingowych. Na podstawie plików cookie, jeżeli wyrazili Państwo na nie zgodę, możemy dostosowywać treści do Państwa preferencji i oczekiwań. Wykorzystując taką technologię dokonujemy profilowania naszych użytkowników – a więc analizujemy i oceniamy to, jakimi treściami mogą być Państwo zainteresowani oraz wyświetlamy Państwu odpowiednie reklamy na naszej stronie. W przypadku, gdy wyrazili Państwo odrębną zgodę na komunikację marketingową będziemy również kierować do Państwa określone treści handlowe o produktach i usługach Oknoplast (np. newsletter, informacje o nowych produktach, ciekawych promocjach), w tym również treści dostosowane do Państwa preferencji. Podstawą prawną czynności podejmowanych w celach marketingowych jest prawnie uzasadniony interes Oknoplast (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 • Analizy i statystyka oraz badanie jakości obsługi. Państwa dane osobowe są wykorzystywane w celach analitycznych i statystycznych, które polegają na prowadzeniu analiz aktywności osób odwiedzających stronę oraz preferencji w zakresie oferowanych funkcjonalności i treści. W celu badania jakości usług, które oferuje Oknoplast możemy wykorzystywać Państwa dane kontaktowe w celu uzyskiwania informacji o poziomie satysfakcji z jakości naszych usług (np. poprzez wyświetlanie lub przesyłanie Państwu ankiet zadowolenia). Przetwarzając dane osobowe w tych celach mamy możliwość ciągłego poprawiania jakości naszych usług i realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 • Obrona przed roszczeniami. W uzasadnionych przypadkach Państwa dane osobowe są przez nas przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (np. roszczeniami wynikającymi z nieodpowiedniego świadczenia usług dostępnych w ramach serwisu). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych we wspomnianych celach pozostaje nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 • Bezpieczeństwo i sprawne działanie serwisu. Aktywność użytkowników w serwisie jest rejestrowana w logach systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informacje o zdarzeniach i działaniach dotyczących systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez Oknoplast). Informacje zebrane w ramach logów są przetwarzane w celach technicznych i administracyjnych związanych z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa serwisu oraz systemów informatycznych przetwarzających Państwa dane osobowe oraz w celach analitycznych i statystycznych zapewniających sprawne działanie serwisu. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes związany z zapewnieniem Państwu bezpiecznego i sprawnego serwisu internetowego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Przetwarzanie danych osobowych w ramach portali społecznościowych

Prowadzenie portali społecznościowych. Przetwarzamy również dane osobowe użytkowników odwiedzających nasze profile prowadzone w mediach społecznościowych (np. Facebook, YouTube, Instagram, Twitter). Państwa dane osobowe (np. imię i nazwisko lub nick w mediach społecznościowych) są zbierane i wykorzystywane wyłącznie w związku z prowadzeniem strony firmowej Oknoplast lub jego profilu. Dane są wykorzystywane w celu informowania użytkowników o naszej aktywności, odpowiadania na Państwa komentarza lub korzystania z funkcji komunikacyjnych oferowanych przez serwis społecznościowy w celu reagowania na Państwa aktywność, a także w celu promowania różnego rodzaju wydarzeń, usług lub produktów w ramach danej platformy społecznościowej. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na promocji naszej marki oraz prowadzenie stosownej komunikacji w social media (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Przetwarzanie danych w związku z funkcjonowaniem sieci dystrybucji

 • Wykonanie umowy z partnerem handlowym. Jeżeli zawarli Państwo umowę związaną z naszymi produktami z partnerem handlowym Oknoplast, otrzymujemy Państwa dane osobowe po to, aby zapewnić naszemu partnerowi możliwość jej sprawnego wykonania. Państwa dane są nam potrzebne m.in. do dostarczenia partnerowi handlowemu zamówionych produktów oraz zapewnienia, że Państwa umowa zostanie zrealizowana w terminie. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na zapewnieniu prawidłowego wykonywania umów zawieranych w ramach naszej sieci dystrybucji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 • Gwarancja. Państwa dane osobowe są przetwarzane w związku z realizowaniem przez Państwa uprawnień wynikających z gwarancji, jakiej udzielamy na nasze produkty. W takim przypadku podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest przesłanka niezbędności do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 • Prowadzenie badań jakości obsługi. Państwa dane osobowe związane z zawarciem i wykonaniem umowy z naszymi partnerami handlowymi są wykorzystane do prowadzenia przez nas badań jakości obsługi naszych Klientów w ramach sieci dystrybucji. W tym celu przetwarzamy m.in. informacje o szczegółach realizacji umowy oraz informacje, które zdecydowali się Państwo przekazać w ramach wysyłanych do Państwa ankiet satysfakcji. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na monitorowaniu jakości obsługi Klientów w ramach naszej sieci dystrybucji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 • Cele analityczne i statystyczne. Państwa dane osobowe związane z zawartymi umowami dotyczącymi produktów Oknoplast są przez nas przetwarzane w celach analitycznych i statystycznych. Przetwarzanie danych w tym celu pomaga nam rozwijać naszą sieć dystrybucji, a także udoskonalać nasze produkty. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych w tym celu jest nasz prawnie uzasadniony interes związany z prowadzeniem wewnętrznych analiz biznesowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 • Prowadzenie działalności marketingowej. Państwa dane osobowe są wykorzystywane do prowadzenia działań marketingowych przez Oknoplast. W sytuacji, gdy wyrazili Państwo swoją odrębną zgodę na komunikację marketingową, będziemy wykorzystywać Państwa dane do przesyłania odpowiednich komunikatów handlowych lub newsletterów. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes związany z marketingiem i promocją naszej marki (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 • Wypełnianie obowiązków prawa – przetwarzamy również Państwa dane, jeżeli będzie to niezbędne do realizacji obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa np. związanych z ochroną praw konsumenta, prawa podatkowego.
 • Ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami. W uzasadnionych przypadkach Państwa dane osobowe są przez nas przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (np. roszczeniami wynikającymi z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, która dotyczy produktów Oknoplast). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych we wspomnianych celach pozostaje nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Przetwarzanie danych w zakresie współpracy biznesowej

 • Zawarcie lub wykonanie umowy. Państwa dane osobowe są przez nas przetwarzane w celu zawarcia właściwej umowy o współpracę z Oknoplast lub do jej prawidłowego wykonania. Jeżeli jesteście Państwo przedsiębiorcami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą, Państwa dane są przetwarzane na podstawie przesłanki niezbędności do zawarcia lub wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). W przypadku, gdy występujecie Państwo jako reprezentanci, pełnomocnicy lub pracownicy podmiotów będących stroną umowy, podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości zawarcia lub prawidłowego wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 • Cele analityczne i statystyczne. Państwa dane osobowe związane z nawiązywaną lub trwającą współpracą gospodarczą są wykorzystywane w celach analitycznych i statystycznych związanych m.in. z rentownością współpracy, możliwościami jej rozszerzenia, optymalizacją procesów biznesowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym celu jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na prowadzeniu analiz biznesowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 • Budowanie bazy kontaktów. Państwa dane osobowe są przez nas przetwarzane w celu budowania bazy kontaktów. W tym zakresie przetwarzamy dane zbierane podczas eventów branżowych lub poprzez wymianę wizytówek. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym przypadku nasz prawnie uzasadniony interes polegający na budowaniu sieci kontaktów biznesowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 • Prowadzenie działalności marketingowej. Wykorzystujemy Państwa dane osobowe w celu prowadzenia różnego rodzaju działań marketingowych. Przykładowo: zbieramy i wykorzystujemy dane kontaktowe osób odpowiedzialnych za procesy sprzedaży i nawiązywania współpracy gospodarczej, po to by docierać do potencjalnych partnerów biznesowych, kontaktujemy się z naszymi partnerami biznesowymi w celu przedstawienia nowych możliwości rozszerzenia zakresu współpracy lub przesyłamy stosowne materiały handlowe. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym celu jest nasz prawnie uzasadniony interes związany z marketingiem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 • Organizacja szkoleń lub wydarzeń. W ramach współpracy z Oknoplast mogą Państwo zgłaszać siebie lub swoich pracowników do udziału w organizowanych przez nas szkoleniach lub innego rodzaju wydarzeniach. W tym zakresie podstawą prawną przetwarzania danych naszych partnerów biznesowych jest niezbędność do realizacji umowy, zgodnie z ogólnymi warunkami współpracy Oknoplast lub umową zawartą w celu współpracy z Oknoplast (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). W przypadku, gdy jesteście Państwo pracownikami lub współpracownikami naszych partnerów biznesowych, którzy zgłosili Państwa uczestnictwo w szkoleniu, przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, który polega na niezbędności przetwarzania do wykonania umowy wiążącej nas z Państwa pracodawcą lub niezbędności przetwarzania do zapewnienia Państwa pracodawcy dostępu do usług oferowanych przez Oknoplast w ramach współpracy biznesowej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W przypadku, w którym zapisy na szkolenia lub wydarzenia odbywają się indywidualnie (tj. zapisu dokonujecie Państwo bezpośrednio na naszych stronach internetowych lub drogą mailową), przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) lub umowy szkoleniowej (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). W każdym czasie zapewnimy Państwu możliwość wycofania zgody, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Wypełnianie obowiązków ustawowych. Państwa dane osobowe są przetwarzane w związku z realizacją obowiązków wynikających z przepisów obowiązującego prawa, w szczególności obowiązków wynikających z prawa podatkowego i przepisów o rachunkowości. Podstawą prawną przetwarzania danych jest w takim przypadku niezbędność do wypełnienia obowiązków ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 • Ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami. W uzasadnionych przypadkach Państwa dane osobowe są przez nas przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (np. roszczeniami wynikającymi z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy dotyczącej współpracy z Oknoplast). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych we wspomnianych celach pozostaje nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Przetwarzanie danych w związku z prowadzoną korespondencją i kontaktami telefonicznymi

Korespondencja i rozmowy telefoniczne. Państwa dane osobowe zawarte w formularzu kontaktowym dostępnym w serwisie internetowym, przesyłane w związku z korespondencją mailową lub tradycyjną, a także przekazywane w rozmowach telefonicznych, są przetwarzane w celu prowadzenia stosownej komunikacji, składania zamówień, zawierania umów, udzielania odpowiedzi lub przesyłania informacji, o które Państwo prosiliście (np. informacji wskazywanych w formularzu kontaktowym). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na zapewnieniu Państwu możliwości sprawnego porozumiewania się z Oknoplast we wszystkich interesujących Państwa sprawach (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub niezbędność przetwarzania danych osobowych do zawarcia lub wykonania umowy z Oknoplast (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Przetwarzanie danych w związku z monitoringiem naszej siedziby i kontrolą dostępu

Zapewnienie bezpieczeństwa pracowników i mienia. W celu zapewnienia bezpieczeństwa naszych pracowników i mienia naszej spółki prowadzimy monitoring wizyjny i kontrolę wstępu na teren naszej siedziby. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes związany z zapewnieniem bezpieczeństwa osób i mienia (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Zakup produktów lub usług w siedzibie Oknoplast

 • Zawarcie lub wykonanie umowy. Państwa dane osobowe są przez nas przetwarzane w celu zawarcia umowy dotyczącej produktów lub usług oraz jej prawidłowego wykonania, w tym w związku z realizowaniem przez Państwa uprawnień wynikających z gwarancji, jakiej udzielamy na nasze produkty. Podstawa prawną jest przesłanka niezbędności do zawarcia i realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • Wypełnianie obowiązków ustawowych. Państwa dane osobowe są przetwarzane w związku z realizacją obowiązków wynikających z przepisów obowiązującego prawa, w szczególności obowiązków wynikających z prawa podatkowego i przepisów o rachunkowości. Podstawą prawną przetwarzania danych jest w takim przypadku niezbędność do wypełnienia obowiązków ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 • Prowadzenie badań jakości obsługi. Państwa dane osobowe są wykorzystane do prowadzenia przez nas badań jakości obsługi naszych Klientów. W tym celu przetwarzamy m.in. informacje o szczegółach realizacji umowy oraz informacje, które zdecydowali się Państwo przekazać w ramach wysyłanych do Państwa ankiet satysfakcji. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na monitorowaniu jakości obsługi Klientów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 • Cele analityczne i statystyczne. Państwa dane osobowe związane z zawartymi umowami dotyczącymi produktów Oknoplast są przez nas przetwarzane w celach analitycznych i statystycznych. Przetwarzanie danych w tym celu pomaga nam rozwijać naszą sieć dystrybucji, a także udoskonalać nasze produkty. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych w tym celu jest nasz prawnie uzasadniony interes związany z prowadzeniem wewnętrznych analiz biznesowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 • Prowadzenie działalności marketingowej. Państwa dane osobowe są wykorzystywane do prowadzenia działań marketingowych przez Oknoplast i jego zaufanych partnerów biznesowych. W sytuacji, gdy wyrazili Państwo swoją odrębną zgodę na komunikację marketingową, będziemy wykorzystywać Państwa dane do przesyłania odpowiednich komunikatów handlowych lub newsletterów. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes związany z marketingiem i promocją naszej marki (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 • Ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami. W uzasadnionych przypadkach Państwa dane osobowe są przez nas przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (np. roszczeniami wynikającymi z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych we wspomnianych celach pozostaje nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Przetwarzanie danych w związku z prowadzoną rekrutacją

 • Podejmowanie działań zmierzających do zawarcia umowy. Państwa dane osobowe są przez nas przetwarzane w związku z działaniami podejmowanymi przed zawarciem umowy. W tym celu przetwarzamy informacje przekazywane w korespondencji związanej z procesem rekrutacyjnym oraz ustaleniami warunków współpracy na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest przesłanka niezbędności do zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 • Wykonywanie obowiązków ustawowych. W sytuacji, gdy podstawą zatrudnienia ma być umowa o pracę, przetwarzamy Państwa dane osobowe w zakresie wymaganym przepisami Kodeksu pracy, realizując tym samym obowiązki ciążące na pracodawcy. Państwa dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu realizacji innych obowiązków wynikających z odrębnych ustaw. Podstawą prawną przetwarzania danych jest w takich przypadkach realizacja obowiązków ustawowych Administratora (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 • Przetwarzanie innych danych w procesie rekrutacji. W celu prowadzenia rekrutacji w zakresie danych nie wymaganych przepisami prawa lub danych wykraczających poza dane wymagane przez nas do zawarcia umowy, a także do celów naszych przyszłych rekrutacji przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie Państwa zgody, którą można w dowolnym momencie wycofać (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

VIII. Konieczność podania danych

Formularze serwisu internetowego

W przypadku udostępnionych w ramach serwisu formularzy kontaktowych podanie Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi Państwa zapytania.

Dokładamy również starań, aby przekazywać Państwu stosowne informacje o tym, które z danych osobowych są obowiązkowe, a które mogą zostać podane dodatkowo. Wspomniane informacje przekazujemy w formie odpowiednich oznaczeń w ramach serwisu (np. gwiazdki przy konkretnych polach formularza kontaktowego).

Informacje podawane w korespondencji, wymagane do podpisania lub wykonania umowy, związane z rekrutacją, uczestnictwem w szkoleniu/wydarzeniu lub wejściem na teren monitorowany

W przypadku prowadzenia korespondencji, podpisywania umów lub uczestniczenia w szkoleniach/wydarzeniach, w procesie rekrutacji lub wejścia na teren monitorowany, podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do prowadzenia korespondencji, zawarcia stosownej umowy, uczestniczenia w szkoleniu/wydarzeniu, wejścia na teren monitorowany lub udziału w procesie rekrutacji.

Konsekwencje niepodania danych osobowych

W sytuacji, gdy podanie danych osobowych jest niezbędne do świadczenia usług, zawarcia lub wykonania umowy, a także prowadzenia stosownej korespondencji, wzięcia udziału w szkoleniu/wydarzeniu lub rekrutacji albo wejścia na teren monitorowany, niepodanie wymaganych danych osobowych może uniemożliwić świadczenie tej usługi, zawarcie lub wykonanie umowy, prowadzenie korespondencji, udział w szkoleniu/wydarzeniu lub w rekrutacji albo wejście na teren monitorowany.

IX. Okresy przechowywania danych

Okres, przez który przechowujemy Państwa dane osobowe zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania.

Co do zasady, przetwarzamy Państwa dane osobowe przez czas świadczenia usług, trwania umowy lub realizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych, gdy przetwarzanie ma miejsce w związku z realizacją naszych prawnie uzasadnionych interesów. W przypadku monitoringu okres przechowywania nagrań nie przekracza 3 miesięcy. W przypadku korespondencji przechowujemy jej treść przez okres od 3 miesięcy do roku, chyba że nawiążemy z Państwem współpracę na podstawie umowy. W przypadku kandydatów do pracy dane podane w ramach rekrutacji są przechowywane przez okres jej trwania, chyba że wyrażą Państwo zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach. Okres przechowywania plików cookie mogą Państwo sprawdzić w Polityce Cookies

W ramach Oknoplast przygotowaliśmy i wdrożyliśmy dokładne polityki w zakresie przetwarzania danych osobowych, które uwzględniają konieczność przechowywania Państwa danych osobowych przez określony czas. Nasza polityka przechowywania danych uwzględnia terminy przetwarzania danych, które wynikają z obowiązujących przepisów podatkowo-księgowych, terminów przedawnienia roszczeń lub naszych prawnie uzasadnionych interesów wynikających z konieczności archiwizacji prowadzonej korespondencji.

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących okresów przez jakie przetwarzamy określone kategorie danych osobowych prosimy o skontaktowanie się z nami w sposób opisany w sekcji KONTAKT.

X. Odbiorcy danych

Państwa dane osobowe mogą być ujawniane i przekazywane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę techniczną systemów informatycznych, agencjom marketingowym wspomagającym nas w działaniach związanych z promocją naszej marki oraz podmiotom świadczącym usługi prawne, księgowe, szkoleniowe, serwisowe, pocztowe lub analityczne i doradcze.

Państwa dane osobowe mogą być również przekazywane podmiotom powiązanym z Administratorem, w tym w szczególności innym spółkom z grupy kapitałowej Oknoplast.

W przypadku skorzystania z formularza kontaktowego, Państwa dane osobowe w zakresie imienia, numeru telefonu, adresu e-mail, miasta oraz treści zapytania zostaną przekazane partnerowi handlowemu należącemu do sieci dystrybucyjnej Oknoplast. Co do zasady, przekażemy Państwa dane osobowe partnerowi handlowemu wybranemu w ramach formularza kontaktowego. W niektórych przypadkach związanych ze zmianami w ramach sieci dystrybucji, koniecznością zapewnienia najwyższej jakości usług oraz terminowej obsługi Państwa zapytań będziemy przekazywać Państwa dane osobowe innemu partnerowi handlowemu niż wskazanemu w ramach formularza kontaktowego Oknoplast. Wybrany partner niezwłocznie się z Państwem skontaktuje i przekaże niezbędne informacje.

Spis partnerów handlowych należących do sieci dystrybucyjnej Oknoplast znajduje się w zakładce „Gdzie kupić?” na stronie internetowej www.oknoplast.com.pl.

XI. Państwa prawa

W związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych przysługuje Państwu prawo dostępu do danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

W sytuacji, gdy przetwarzamy Państwa dane osobowe w związku z realizacją naszych prawnie uzasadnionych interesów oraz w celach marketingowych, przysługuje Państwu również prawo do sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

W przypadku, w którym wyraziliście Państwo odrębną zgodę na przetwarzanie danych osobowych w konkretnym celu, możecie Państwo w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W sprawach związanych z ewentualnym podejrzeniem nieprawidłowości w zakresie przetwarzania danych osobowych przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. Aktualnie tym organem jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (więcej informacji znajdą Państwo na stronie Urzędu: https://uodo.gov.pl/).

XII. Przekazywanie danych poza EOG

Poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo Unii Europejskiej. Oknoplast zasadniczo nie przekazuje danych poza EOG. Oknoplast przekazuje dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne ze względu na charakter współpracy i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:

 • współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;
 • stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;
 • inne i uzasadnione prawnie sposoby dozwolone przez prawo, w tym RODO.

W każdym momencie mają Państwo możliwość uzyskania informacji i kopii odpowiednich środków ochrony stosowanych w związku z przekazywaniem danych osobowych poza obszar EOG. W tym celu prosimy o skontaktowanie się z nami w sposób wskazany w zakładce kontakt.

XIII. Bezpieczeństwo danych osobowych

Oknoplast przykłada dużą wagę do kwestii bezpieczeństwa Państwa danych osobowych. W tym celu na bieżąco prowadzimy analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe są przetwarzane w sposób, który zapewnia, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Dbamy również o to, aby wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników Oknoplast, a systemy informatyczne wykorzystywane do przetwarzania danych zapewniały ich dostępność, integralność i poufność.

Podejmujemy również wszelkie niezbędne działania, by wszyscy z naszych podwykonawców i podmiotów współpracujących dawali gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Oknoplast.

XIV. Zmiany Polityki Prywatności

Polityka Prywatności jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowania. O wszelkich zmianach w jej treści będziemy informować Państwa na stronach serwisu www.oknoplast.com.pl.

Skontaktuj się z nami

Skonsultuj swój projekt lub zadaj pytanie dotyczące produktu. Jesteśmy do Twojej dyspozycji!


Napisz do nas:

"*" indicates required fields

Drop files here or
Accepted file types: docx, pdf, png, jpg, zip, Max. file size: 32 MB, Max. files: 3.
  Zgody (checkboxy)
  Hidden
  Hidden
  Hidden
  Hidden
  Hidden
  Hidden
  Hidden

  Znajdź najbliższy salon OKNOPLAST

  Idź do pełnej mapy salonów