Home Pressroom Przez okna widać czyste powietrze

Pressroom

Przez okna widać czyste powietrze


opublikowane 28 lip 2023

2 minuty

OKNOPLAST inwestuje w ekologiczne rozwiązania i dąży do jak największego zminimalizowania wpływu produkcji na środowisko. Firma zakupiła i zainstalowała piec katalityczny o wartości 1 200 000 złotych. To urządzenie, które w temperaturze 400°C spala lotne związki organiczne redukując o 95% emisję zanieczyszczeń do atmosfery. Piec został zamontowany na wydziale okleinowania, który odpowiada za prawie 80% całkowitej emisji fabryki pod Krakowem.

OKNOPLAST od lat systematycznie realizuje strategię zrównoważonego rozwoju, a głównym celem pro środowiskowych dążeń firmy jest podniesienie efektywności energetycznej jej zakładów produkcyjnych. Firma realizuje to na dwóch płaszczyznach: po pierwsze regularnie modyfikowany jest park maszynowy poprzez wycofywanie urządzeń energochłonnych i instalowanie w zamian urządzeń energooszczędnych, pozwalających na realizację najwyższych standardów środowiskowych. Po drugie, OKNOPLAST dokonuje inwestycji w alternatywne, odnawialne źródła energii.

Prawie stuprocentowa redukcja związków lotnych

Jedną z ostatnich, największych inwestycji firmy w urządzenia energooszczędne było zamontowanie pieca katalitycznego, który pełni funkcję dopalacza związków lotnych. Dzięki tej decyzji emisja zanieczyszczeń na wydziale okleinowania profili została zmniejszona aż o 95%. Teraz, zamiast szkodliwych substancji, do atmosfery wydobywa się niemal jedynie para wodna. Biorąc pod uwagę fakt, że wydział okleinowania był odpowiedzialny za 78% całkowitej emisji z fabryki w Ochmanowie i generował najwięcej zanieczyszczeń, to zamontowanie nowego urządzenia stało się jednym z najbardziej znaczących kroków we wdrażaniu polityki pro środowiskowej.

Nowe urządzenie pobiera częściowo energię z instalacji fotowoltaicznej uruchomionej na dachach hal produkcyjnych wiosną tego roku. Oprócz zamontowania nowego dopalacza, wydział okleinowania profili został uszczelniony, dzięki czemu proces produkcji stał się jeszcze bardziej hermetyczny, a substancje mogące mieć negatywny wpływ na jakość powietrza nie wydostają się na zewnątrz.

– Wdrażane coraz liczniej w ostatnich latach uchwały antysmogowe pokazują, że jakość powietrza stała się dla Polaków priorytetem. W przestrzeni publicznej dużo mówi się o emisji zanieczyszczeń z domowych kotłowni, a przecież wpływ na to czym oddychamy, mają także zakłady przemysłowe. Widzimy rosnące oczekiwania klientów oraz potrzebę, by dbać nie tylko o jakość naszych produktów, ale także sposób, w jaki powstają. Dlatego przy każdej nowej inwestycji dbamy nie tylko o to, by usprawniła produkcję, ale także by maksymalnie zredukować jej wpływ na środowisko naturalne będące naszym wspólnym dobrem, o które powinniśmy troszczyć się każdego dnia – mówi Łukasz Marzec, dyrektor operacyjny Grupy OKNOPLAST.

Kluczowy certyfikat

Efekty wszystkich działań na rzecz środowiska są więc całkowicie policzalne. W halach produkcyjnych OKNOPLASTU – w porównaniu do poprzedniego sezonu grzewczego – zużycie gazu zmniejszyło się o 50%, znacznie zredukowano również konsumpcję prądu. Wdrożenie wszystkich wymagań standardu zarządzania środowiskowego przyniosło efekt w postaci certyfikatu ISO 14001. Dokument ten można traktować jako zwieńczenie wszystkich starań na rzecz realizacji kompleksowej polityki społecznej odpowiedzialności biznesu. Otrzymanie ISO 14001 w praktyce oznacza maksymalne ograniczenie wpływu organizacji na środowisko, a co za tym idzie, przynależność OKNOPLASTU do grona najbardziej ekologicznych zakładów przemysłowych w Europie.