Home Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe

W związku z planowaną realizacją projektu Transformacja cyfrowa Spółki Oknoplast w kierunku przemysłu 4.0. w ramach Krajowego planu odbudowy i zwiększenia odporności, Komponent A „Odporność i konkurencyjność gospodarki”. Cel szczegółowy: A2. Rozwój narodowego systemu innowacji: wzmocnienie koordynacji, stymulowanie potencjału innowacyjnego oraz współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami i organizacjami badawczymi, w tym w zakresie technologii środowiskowych. Reforma: A2.1. Przyśpieszenie procesów robotyzacji i cyfryzacji i innowacji. Zamówienie stanowi element projektu realizowanego w ramach programu: A 2.1.1. Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach, OKNOPLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ zwraca się z prośbą o przedstawienie ofert cenowych w ramach realizacji projektu Transformacja cyfrowa Spółki Oknoplast w kierunku przemysłu 4.0.

Zapytanie ofertowe nr. 1A/M/KPO/2024 z dnia 12.03.2024
ZAPYTANIE OFERTOWE
Załącznik WYMOGI TECHNICZNE I FORMALNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Załącznik FORMULARZ OFERTOWY
Załącznik OŚWIADCZENIE O ZOBOWIĄZANIU DO ZACHOWANIA W POUFNOŚCI

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Protokół z rozstrzygnięcia zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe nr. 2A/KPO/2024 z dnia 26.02.2024
ZAPYTANIE OFERTOWE
Załączniki:
Załącznik WYMOGI TECHNICZNE I FORMALNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Załącznik FORMULARZ OFERTOWY
Załącznik OŚWIADCZENIE O ZOBOWIĄZANIU DO ZACHOWANIA W POUFNOŚCI
Protokół z rozstrzygnięcia zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe nr. 3A/KPO/2024 z dnia 26.02.2024
ZAPYTANIE OFERTOWE
Załączniki:
Załącznik WYMOGI TECHNICZNE I FORMALNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Załącznik FORMULARZ OFERTOWY
Załącznik OŚWIADCZENIE O ZOBOWIĄZANIU DO ZACHOWANIA W POUFNOŚCI
Protokół z rozstrzygnięcia zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe nr. 4A/M/KPO/2024 z dnia 03.04.2024
ZAPYTANIE OFERTOWE
Załączniki:
Załącznik WYMOGI TECHNICZNE I FORMALNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Załącznik FORMULARZ OFERTOWY
Załącznik OŚWIADCZENIE O ZOBOWIĄZANIU DO ZACHOWANIA W POUFNOŚCI
Protokół z rozstrzygnięcia zapytania ofertowego

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Zapytanie ofertowe nr. 5A/KPO/2024 z dnia 26.02.2024
ZAPYTANIE OFERTOWE
Załączniki:
Załącznik WYMOGI TECHNICZNE I FORMALNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Załącznik FORMULARZ OFERTOWY
Załącznik OŚWIADCZENIE O ZOBOWIĄZANIU DO ZACHOWANIA W POUFNOŚCI
Protokół z rozstrzygnięcia zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe nr. 6A/KPO/2024 z dnia 26.02.2024
ZAPYTANIE OFERTOWE
Załączniki:
Załącznik WYMOGI TECHNICZNE I FORMALNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Załącznik FORMULARZ OFERTOWY
Załącznik OŚWIADCZENIE O ZOBOWIĄZANIU DO ZACHOWANIA W POUFNOŚCI
Protokół z rozstrzygnięcia zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe nr. 7A/KPO/2024 z dnia 26.02.2024
ZAPYTANIE OFERTOWE
Załączniki:
Załącznik WYMOGI TECHNICZNE I FORMALNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Załącznik FORMULARZ OFERTOWY
Załącznik OŚWIADCZENIE O ZOBOWIĄZANIU DO ZACHOWANIA W POUFNOŚCI
Protokół z rozstrzygnięcia zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe nr. 8A/KPO/2024 z dnia 26.02.2024
ZAPYTANIE OFERTOWE
Załączniki:
Załącznik FORMULARZ OFERTOWY
Załącznik WYMOGI TECHNICZNE I FORMALNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Pytania i odpowiedzi
Protokół z rozstrzygnięcia zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe nr. 9A/KPO/2024 z dnia 26.02.2024
ZAPYTANIE OFERTOWE
Załączniki:
Załącznik WYMOGI TECHNICZNE I FORMALNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Załącznik FORMULARZ OFERTOWY
Załącznik OŚWIADCZENIE O ZOBOWIĄZANIU DO ZACHOWANIA W POUFNOŚCI
Protokół z rozstrzygnięcia zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe nr. 1P/KPO/2024 z dnia 04.03.2024
ZAPYTANIE OFERTOWE
Załączniki:
Załącznik WYMOGI TECHNICZNE I FORMALNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Załącznik FORMULARZ OFERTOWY
Załącznik OŚWIADCZENIE O ZOBOWIĄZANIU DO ZACHOWANIA W POUFNOŚCI
Protokół z rozstrzygnięcia zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe nr. 2P/M/KPO/2024 z dnia 25.03.2024
ZAPYTANIE OFERTOWE
Załączniki:
Załącznik WYMOGI TECHNICZNE I FORMALNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Załącznik FORMULARZ OFERTOWY
Załącznik OŚWIADCZENIE O ZOBOWIĄZANIU DO ZACHOWANIA W POUFNOŚCI
Protokół z rozstrzygnięcia zapytania ofertowego

INFORMACJA O UNIEWAZNIENIU POSTEPOWANIA

Zapytanie ofertowe nr. 3P/KPO/2024 z dnia 04.03.2024
ZAPYTANIE OFERTOWE
Załączniki:
Załącznik WYMOGI TECHNICZNE I FORMALNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Załącznik FORMULARZ OFERTOWY
Załącznik OŚWIADCZENIE O ZOBOWIĄZANIU DO ZACHOWANIA W POUFNOŚCI
PYTANIA I ODPOWIEDZI
Protokół z rozstrzygnięcia zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe nr. 4P/KPO/2024 z dnia 04.03.2024
ZAPYTANIE OFERTOWE
Załączniki:
Załącznik WYMOGI TECHNICZNE I FORMALNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Załącznik FORMULARZ OFERTOWY
Załącznik OŚWIADCZENIE O ZOBOWIĄZANIU DO ZACHOWANIA W POUFNOŚCI
Protokół z rozstrzygnięcia zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe nr. 5P/KPO/2024 z dnia 04.03.2024
ZAPYTANIE OFERTOWE
Załączniki:
Załącznik WYMOGI TECHNICZNE I FORMALNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Załącznik FORMULARZ OFERTOWY
Załącznik OŚWIADCZENIE O ZOBOWIĄZANIU DO ZACHOWANIA W POUFNOŚCI
Protokół z rozstrzygnięcia zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe nr. 6P/KPO/2024 z dnia 04.03.2024
ZAPYTANIE OFERTOWE
Załączniki:
Załącznik WYMOGI TECHNICZNE I FORMALNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Załącznik FORMULARZ OFERTOWY
Załącznik OŚWIADCZENIE O ZOBOWIĄZANIU DO ZACHOWANIA W POUFNOŚCI
Protokół z rozstrzygnięcia zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe nr. 7P/KPO/2024 z dnia 04.03.2024
ZAPYTANIE OFERTOWE
Załączniki:
Załącznik WYMOGI TECHNICZNE I FORMALNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Załącznik FORMULARZ OFERTOWY
Protokół z rozstrzygnięcia zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe nr. 8P/KPO/2024 z dnia 04.03.2024
ZAPYTANIE OFERTOWE
Załączniki:
Załącznik WYMOGI TECHNICZNE I FORMALNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Załącznik FORMULARZ OFERTOWY
Protokół z rozstrzygnięcia zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe nr. 9P/M/KPO/2024 z dnia 25.03.2024
ZAPYTANIE OFERTOWE

Załączniki:
Załącznik WYMOGI TECHNICZNE I FORMALNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Załącznik FORMULARZ OFERTOWY

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Protokół z rozstrzygnięcia zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe nr. 1IT/KPO/2024 z dnia 02.04.2024
ZAPYTANIE OFERTOWE
Załączniki:
Załącznik UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI
Protokół z rozstrzygnięcia zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe nr. 2IT/KPO/2024 z dnia 02.04.2024
ZAPYTANIE OFERTOWE
Załączniki:
Załącznik UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI
Protokół z rozstrzygnięcia zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe nr. 3IT/KPO/2024 z dnia 02.04.2024
ZAPYTANIE OFERTOWE
Załączniki:
Załącznik UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI
Protokół z rozstrzygnięcia zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe nr. 4IT/KPO/2024 z dnia 02.04.2024
ZAPYTANIE OFERTOWE
Załączniki:
Załącznik UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI
Protokół z rozstrzygnięcia zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe nr. 5IT/KPO/2024 z dnia 02.04.2024
ZAPYTANIE OFERTOWE
Załączniki:
Załącznik UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI
Protokół z rozstrzygnięcia zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe nr. 6IT/KPO/2024 z dnia 02.04.2024
ZAPYTANIE OFERTOWE
Załączniki:
Załącznik UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI
Protokół z rozstrzygnięcia zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe nr. 7IT/KPO/2024 z dnia 02.04.2024
ZAPYTANIE OFERTOWE
Załączniki:
Załącznik UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI
Protokół z rozstrzygnięcia zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe nr. 8IT/KPO/2024 z dnia 02.04.2024
ZAPYTANIE OFERTOWE
Załączniki:
Załącznik UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI
Protokół z rozstrzygnięcia zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe nr. 9IT/KPO/2024 z dnia 02.04.2024
ZAPYTANIE OFERTOWE
Załączniki:
Załącznik UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI
Protokół z rozstrzygnięcia zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe nr. 10IT/KPO/2024 z dnia 02.04.2024
ZAPYTANIE OFERTOWE
Załączniki:
Załącznik UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI
Protokół z rozstrzygnięcia zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe nr. 11IT/KPO/2024 z dnia 02.04.2024
ZAPYTANIE OFERTOWE
Załączniki:
Załącznik UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI
Protokół z rozstrzygnięcia zapytania ofertowego